Monday, 28/11/2022 - 02:46|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học La Bằng

LỊCH SỬ 5: BÀI 10. BÁC HỒ ĐỌC TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP

TRƯỜNG TIỂU HỌC LA BẰNG

TỔ CHUYÊN MÔN 2

 

Người thực hiện: Dương Thị Lý

KẾ HOẠCH BÀI DẠY MÔN LỊCH SỬ 5

Bài 10. BÁC HỒ ĐỌC TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP

I. Yêu cầu cần đạt.

- Sau bài học, học sinh nắm được: Biết cuộc mít tinh ngày 2-9-1945 tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập: Ngày 2-9, nhân dân Hà Nội tập trung tại Quảng trường Ba Đình, tại buổi lễ Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. Tiếp đó là lễ ra mắt và tuyên thệ của các thành viên chính phủ lâm thời. Đến chiều, buổi lễ kết thúc.

- Tường thuật lại cuộc mít tinh ngày 2-9-1945.

- Ghi nhớ: Đây là sự kiện lịch sử trọng đại, đánh dấu sự ra đời của  nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

- Thông qua các hoạt động học tập góp phần hình thành cho học sinh các năng lực hiểu biết cơ bản về Lịch sử, năng lực tìm tòi và khám phá Lịch sử, năng lực vận dụng kiến thức Lịch sử vào thực tiễn và phẩm chất hc tp nghiêm túc, tích cc trong các hot động.

 II. Đồ dùng dạy – học

1. Giáo viên: Bài giảng trên phần mềm Violet; Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập https://youtu.be/xRKUB3fUTJM

2. Học sinh: SGK, VBT

3. Phương pháp, kĩ thuật dạy học

- PPVấn đáp , quan sát,thảo luận nhóm, động não,..

- Kĩ thuật đặt và trả lời câu hỏi; Kĩ thuật trình bày một phút

III. Các hoạt động dạy- học chủ yếu.

Hoạt động GV

Hoạt động HS

 1. Hoạt động mở đầu:(5phút)

- Cho học sinh tổ chức chơi trò chơi "Bắn tên" trả lời câu hỏi.

+ Hãy tường thuật lại cuộc tổng khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội ngày 19-8-1945.

+ Nêu ý nghĩa thắng lợi của cách mạng tháng Tám?

  - Nhận xét.

  - Giới thiệu bài - ghi bảng

- HS chơi trò chơi

 

 

 

 

 

 

- HS nghe

- HS ghi vở

2.Hoạt động hình thành kiến thức mới:(27 phút)

*Mục tiêu: Biết cuộc mít tinh ngày 2-9-1945 tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội)

Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập....

*Cách tiến hành:

 *Hoạt động 1: Tìm hiểu về Tuyên ngôn độc lập

- Yêu cầu thảo luận và TL các câu hỏi:

1. Em hiểu tuyên ngôn độc lập là gì?

 

2. Ai là người viết bản tuyên ngôn độc lập?

 

3. Ai là người đọc bản tuyên ngôn độc lập? Đọc ở đâu?

 

*Hoạt động 2: Diễn biến buổi lễ tuyên bố độc lập

- Cho học sinh xem phim tư liệu và  miêu tả quang cảnh của Hà Nội vào ngày 2-9-1945?

- Tổ chức cho học sinh thi tả quang cảnh ngày 2-9-1945

+ Buổi lễ tuyên bố độc lập của dân tộc ta diễn ra như thế nào?

- Câu hỏi gợi ý:

+ Buổi lễ bắt đầu khi nào?

+ Bác Hồ làm gì khi bước lên lễ đài?

+ Khi đang đọc bản tuyên ngôn Bác Hồ dừng lại làm gì? Câu nói đó thể hiện tình cảm, thái độ của Bác đối với nhân dân ntn?

 

+ Buổi lễ kết thúc ra sao?

 

 

- Học sinh trình bày diễn biến của buổi lễ tuyên bố độc lập trước lớp.

* Một số nội dung của bản Tuyên ngôn độc lập

- Gọi 2 học sinh đọc 2 đoạn trích của Tuyên ngôn độc lập trong SGK.

- Cho hs xem video Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập (youto.be) hoặc trên phần mềm Violet

- Yêu cầu: Hãy trao đổi với bạn bên cạnh và cho biết nội dung chính của hai đoạn trích bản Tuyên ngôn độc lập.

- Học sinh phát biểu ý kiến trước lớp.

* Ý nghĩa của sự kiện lịch sử ngày 2-9-1945

+ Sự kiện lịch sử 2-9-1945 đã khẳng định điều gì về nền độc lập của dân tộc Việt Nam, đã chấm dứt sự tồn tại của chế độ nào ở Việt Nam?

 

+ Tuyên bố khai sinh ra chế độ nào?

 

+ Những việc đó tác động như thế nào đến lịch sử dân tộc ta? Thể hiện điều gì về truyền thống của người Việt Nam?

- GV kết luận.

 

 

 

- Suy nghĩ – Trả lời

- Là văn bản tuyên bố cho cả nước và thế giới biết về độc lập, tự do của nước ta.

 

- Bác Hồ là người viết bản tuyên ngôn độc lập

 

- Bác Hồ là người đọc bản tuyên ngôn độc lập, tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội

 

 

 

 

- Xem phim tư liệu + Đọc TT trong sgk

- Nối tiếp miêu tả

 

- HS nghe.

 

- HS thảo luận nhóm

- Bắt đầu vào đúng 14 giờ.

- Giơ tay vẫy chào

 

 

 

- Hỏi: Đồng bào có nghe rõ không? – Bác rất giản dị, gần gũi với nhân dân

- Giọng nói của Bác Hồ và những lời khẳng định trong bản Tuyên ngôn độc lập còn vang mãi trong mỗi người dân

 

- 3 nhóm cử 3 đại diện lần lượt trình bày.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2 em lần lượt đọc trước lớp.

 

- HS trao đổi để tìm ra nội dung chính.

 

 

 

- Khẳng định quyền độc lập. Chấm dứt chế độ thực dân phong kiến.

- Khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hoà.

 

 

 

- Truyền thống bất khuất kiên cường của người Việt Nam.

3. Hoạt động vận dụng, trải nghiệm: (3 phút)

- HS làm 3 bài tập trắc nghiệm phần mềm violet

- Ngày 2-9-1945 là ngày lễ gì của dân tộc ta?

- Trình bày ý kiến

- Nhận xét

 

- Ngày Quốc khánh của nước ta.

Điều chỉnh, bổ sung : ..........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................

TRƯỜNG TIỂU HỌC LA BẰNG

TỔ CHUYÊN MÔN 2

 

Người thực hiện: Dương Thị Lý

KẾ HOẠCH BÀI DẠY MÔN LỊCH SỬ 5

Bài 10. BÁC HỒ ĐỌC TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP

I. Yêu cầu cần đạt.

- Sau bài học, học sinh nắm được: Biết cuộc mít tinh ngày 2-9-1945 tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập: Ngày 2-9, nhân dân Hà Nội tập trung tại Quảng trường Ba Đình, tại buổi lễ Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. Tiếp đó là lễ ra mắt và tuyên thệ của các thành viên chính phủ lâm thời. Đến chiều, buổi lễ kết thúc.

- Tường thuật lại cuộc mít tinh ngày 2-9-1945.

- Ghi nhớ: Đây là sự kiện lịch sử trọng đại, đánh dấu sự ra đời của  nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

- Thông qua các hoạt động học tập góp phần hình thành cho học sinh các năng lực hiểu biết cơ bản về Lịch sử, năng lực tìm tòi và khám phá Lịch sử, năng lực vận dụng kiến thức Lịch sử vào thực tiễn và phẩm chất hc tp nghiêm túc, tích cc trong các hot động.

 II. Đồ dùng dạy – học

1. Giáo viên: Bài giảng trên phần mềm Violet; Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập https://youtu.be/xRKUB3fUTJM

2. Học sinh: SGK, VBT

3. Phương pháp, kĩ thuật dạy học

- PPVấn đáp , quan sát,thảo luận nhóm, động não,..

- Kĩ thuật đặt và trả lời câu hỏi; Kĩ thuật trình bày một phút

III. Các hoạt động dạy- học chủ yếu.

Hoạt động GV

Hoạt động HS

 1. Hoạt động mở đầu:(5phút)

- Cho học sinh tổ chức chơi trò chơi "Bắn tên" trả lời câu hỏi.

+ Hãy tường thuật lại cuộc tổng khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội ngày 19-8-1945.

+ Nêu ý nghĩa thắng lợi của cách mạng tháng Tám?

  - Nhận xét.

  - Giới thiệu bài - ghi bảng

- HS chơi trò chơi

 

 

 

 

 

 

- HS nghe

- HS ghi vở

2.Hoạt động hình thành kiến thức mới:(27 phút)

*Mục tiêu: Biết cuộc mít tinh ngày 2-9-1945 tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội)

Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập....

*Cách tiến hành:

 *Hoạt động 1: Tìm hiểu về Tuyên ngôn độc lập

- Yêu cầu thảo luận và TL các câu hỏi:

1. Em hiểu tuyên ngôn độc lập là gì?

 

2. Ai là người viết bản tuyên ngôn độc lập?

 

3. Ai là người đọc bản tuyên ngôn độc lập? Đọc ở đâu?

 

*Hoạt động 2: Diễn biến buổi lễ tuyên bố độc lập

- Cho học sinh xem phim tư liệu và  miêu tả quang cảnh của Hà Nội vào ngày 2-9-1945?

- Tổ chức cho học sinh thi tả quang cảnh ngày 2-9-1945

+ Buổi lễ tuyên bố độc lập của dân tộc ta diễn ra như thế nào?

- Câu hỏi gợi ý:

+ Buổi lễ bắt đầu khi nào?

+ Bác Hồ làm gì khi bước lên lễ đài?

+ Khi đang đọc bản tuyên ngôn Bác Hồ dừng lại làm gì? Câu nói đó thể hiện tình cảm, thái độ của Bác đối với nhân dân ntn?

 

+ Buổi lễ kết thúc ra sao?

 

 

- Học sinh trình bày diễn biến của buổi lễ tuyên bố độc lập trước lớp.

* Một số nội dung của bản Tuyên ngôn độc lập

- Gọi 2 học sinh đọc 2 đoạn trích của Tuyên ngôn độc lập trong SGK.

- Cho hs xem video Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập (youto.be) hoặc trên phần mềm Violet

- Yêu cầu: Hãy trao đổi với bạn bên cạnh và cho biết nội dung chính của hai đoạn trích bản Tuyên ngôn độc lập.

- Học sinh phát biểu ý kiến trước lớp.

* Ý nghĩa của sự kiện lịch sử ngày 2-9-1945

+ Sự kiện lịch sử 2-9-1945 đã khẳng định điều gì về nền độc lập của dân tộc Việt Nam, đã chấm dứt sự tồn tại của chế độ nào ở Việt Nam?

 

+ Tuyên bố khai sinh ra chế độ nào?

 

+ Những việc đó tác động như thế nào đến lịch sử dân tộc ta? Thể hiện điều gì về truyền thống của người Việt Nam?

- GV kết luận.

 

 

 

- Suy nghĩ – Trả lời

- Là văn bản tuyên bố cho cả nước và thế giới biết về độc lập, tự do của nước ta.

 

- Bác Hồ là người viết bản tuyên ngôn độc lập

 

- Bác Hồ là người đọc bản tuyên ngôn độc lập, tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội

 

 

 

 

- Xem phim tư liệu + Đọc TT trong sgk

- Nối tiếp miêu tả

 

- HS nghe.

 

- HS thảo luận nhóm

- Bắt đầu vào đúng 14 giờ.

- Giơ tay vẫy chào

 

 

 

- Hỏi: Đồng bào có nghe rõ không? – Bác rất giản dị, gần gũi với nhân dân

- Giọng nói của Bác Hồ và những lời khẳng định trong bản Tuyên ngôn độc lập còn vang mãi trong mỗi người dân

 

- 3 nhóm cử 3 đại diện lần lượt trình bày.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2 em lần lượt đọc trước lớp.

 

- HS trao đổi để tìm ra nội dung chính.

 

 

 

- Khẳng định quyền độc lập. Chấm dứt chế độ thực dân phong kiến.

- Khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hoà.

 

 

 

- Truyền thống bất khuất kiên cường của người Việt Nam.

3. Hoạt động vận dụng, trải nghiệm: (3 phút)

- HS làm 3 bài tập trắc nghiệm phần mềm violet

- Ngày 2-9-1945 là ngày lễ gì của dân tộc ta?

- Trình bày ý kiến

- Nhận xét

 

- Ngày Quốc khánh của nước ta.

Điều chỉnh, bổ sung : ..........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................

 

Tác giả: Dương Thị Lý
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 11
Hôm qua : 68
Tháng 11 : 4.652
Năm 2022 : 43.847