Monday, 28/11/2022 - 02:19|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học La Bằng

.Giờ học trực tiếp kết hợp trực tuyến của lớp 5B

Đê phòng tránh dịch bện lây lan.. Cô trò lớp 5B vừa học trực tiếp vừa trực tuyến. Mặc dù rất vất vả nhưng cô trò cùng cố gắng..Mong cho dịch bệnh qua nhanh để các con đén trường cùng vui học tập. Sau đay là một vài hình ảnh của lớp


Tác giả: Nguyễn Thị Hợi