Saturday, 31/10/2020 - 11:37|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học La Bằng

Đánh giá thực hiện nhiệm vụ công tác Đảng tháng 3- Kế hoạch công tác Đảng tháng 4

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CHI BỘ THÁNG 4/2019

 

1/ Thời gian:  10 giờ 30 phút ngày 28 tháng  03 năm 2019.

2/ Thành phần:

Tổng số: 13 đ/c, chính thức 13;  dự bị: 0.

3/ Địa điểm: Văn phòng trường tiểu học La Bằng.

4/ Nội dung:

Đánh giá công tác Đảng tháng 03 năm 2019; Triển khai công tác Đảng tháng 04 năm 2019.

5/ Tiến hành:

          * Phần mở đầu:

          - Chi bộ thực hiện việc thu nộp Đảng phí của Đảng viên hằng tháng.

          - BTCB:

          + Thông báo tình hình đảng viên của chi bộ: Số đảng viên có mặt:13; Vắng mặt: 03 (đ/c Hằng, Dung, Hà); Lí do vắng: P.

So với tháng trước giảm 0 đảng viên.

+ Thông qua chương trình nội dung của chi bộ:

 Học tập văn bản mới.

+ Cử thư kí cuộc họp: Đ/c  Trần Thị Khang

          * Phần nội dung:

a/ Thông tin tình hình thời sự nổi bật trong nước, quốc tế và của địa phương, của đơn vị;

           b/ Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của chi bộ tháng 3/2019

I. Tư tưởng chính trị:     

  - Thực hiện nghiêm túc chủ trương chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, nơi cư trú.

- Sơ kết đợt thi đua thứ 3 trong năm học;

- Tuyên truyền ổn định tư tưởng trong đội ngũ GV. Thực hiện nghiêm túc, đúng quy định về trang phục, tác phong, lời nói, việc làm, việc sử dụng các trang mạng xã hội trong CB, GV, NV.

- Thi đua lập thành tích, tổ chức các hoạt động ngày hội văn hóa trường học; 8/3; 26/3.

- Nêu cao tính gương mẫu trong việc thực hiện giờ giấc làm việc.

II. Công tác chuyên môn:

1. Kiểm tra chuyên môn, KTTD đạt 88% kế hoạch.

2. BGH tham gia chấm Ngày hội VHTH.

3. Tổ chức Ngày hội VHTH năm học 2018-2019 ngày 13/3/2019. (Đánh giá riêng trong buổi họp hội đồng)

4. Phát sữa miễn phí học đường 1 tuần cho HS, sau đó tạm ngừng do có trẻ ở Phú Bình bị đau bụng.

5. Phân công dạy thay cho đ/c Lý đi học bồi dưỡng chính trị mỗi tháng 2 tuần.

6. Dạy học đủ 9 buổi/tuần.

7. Triển khai thu nộp và xét kỉ niệm chương, chưa có đ/c nào đủ đk nên không có hồ sơ nộp về Ban thi đua.

8. Dạy học đúng chương trình và TKB.

9. Thao giảng chậm chưa đạt kế hoạch, mở 01 chuyên đề Tập viết 2.

10. GV hỗ trợ HS chưa đạt chuẩn và đánh giá HS theo đúng quy định. (qua đợt khảo sát HS được củng cố thêm kiến thức)

11. Đa số các lớp tích cực duy trì công tác phủ xanh đất trống trong khuôn viên và chăm sóc bồn hoa cây cảnh, yêu cầu vẫn tiếp tục tu bổ thêm, một số chậu còn để không, đề nghị các lớp cho HS lấy về lớp trồng và chăm sóc).

12. Dự khảo sát HS thi Giai điệu tuổi hồng cấp tỉnh: 2HS

13. Xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục 2020-2021, nộp mail về đ/c Phạm Văn Phong ngày 28/3 và 2 bản cứng về PGD khi đi duyệt ngày 3/4.

14. Đã thẩm định ngân sách tại PGD 21/3.

          III. Công tác khác:

  1. Công tác kiểm tra.

- Kiểm tra CM, toàn diện theo kế hoạch 2 đ/c.

2. Công tác Ứng dụng CNTT.

  - Thường xuyên trực hòm thư để cập nhật thông tin và báo cáo kịp thời.

- Cập nhật hồ sơ thi đua lên Web của trường; Chỉ đạo áp dụng SK tại trường và nộp b/c về PGD ngày 15/4/2019.

  3. Công tác PCGDTHĐĐT.

  - Tiếp tục cập nhật số trẻ sinh năm 2019, theo dõi và duy trì kết quả PCGD.

  4. Công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia – KĐCL:

  * Trường chuẩn Quốc gia: Tiếp tục duy trì, thu thập hồ sơ minh chứng công nhận cùng KĐCL.

  * Kiểm định chất lượng: Tiếp tục duy trì, các nhóm căn cứ nội hàm minh chứng đã gửi mail đến toàn trường để làm theo đúng TT 17.

  5. Công tác thư viện, thiết bị, y tế.

  * Thư viện: Tiếp tục duy trì (Đặc biệt là thư viện mở, thư viện góc lớp cần phát huy hiệu quả hơn)

  * Y tế: Làm tốt công tác tuyên truyền đảm bảo an toàn cho CBGV, học sinh, đặc biệt là ATGT và đuối nước.

- Khám mắt học đường cho HS, có 19 HS, 5 cô giáo trong số 202 HS và GV khám có các tật khúc xạ.

6. Công tác Đội.

Tập luyện các hoạt động tập thể chuẩn bị Ngày hội VHTH.

Tổ chức Ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe tiến bước lên đoàn”

(Công tác thu dọn sau ngày hội cần rút kinh nghiệm)

7. Công đoàn làm tốt công tác chăm lo đời sống cho CBGVNV;

c/ Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ của chi bộ tháng 4/2019

I. Tư tưởng chính trị:  

- Thực hiện nghiêm túc chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, nơi cư trú. Thực hiện nghiêm túc pháp lệnh về dân số. Tham gia tích cực các cuộc ủng hộ từ thiện, các cuộc vận động, các phong trào thi đua do ngành và các tổ chức phát động.

- Tiếp tục tuyên truyền ổn định tư tưởng trong đội ngũ GV. Thực hiện nghiêm túc, đúng quy định về trang phục, tác phong, lời nói, việc làm, việc sử dụng các trang mạng xã hội trong CB, GV, NV. 

- Thi đua lập thành tích chào mừng ngàỳ lễ lớn 30/4; 1/5; 15/5; 19/5 và đợt thi đua thứ 4 trong năm học.

- Tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức lương tâm nghề nghiệp và đạo đức người thầy, là tấm gương sáng cho HS noi theo. Tuyệt đối không lạm dụng trang mạng xã hội để chia sẻ tâm tư tình cảm cá nhân, các hình ảnh ăn uống, vui chơi, giải trí, ...

II. Công tác chuyên môn:

1. Tiếp tục Kiểm tra chuyên môn, KTTD 02 đ/c.

2. Tổ chức kiểm tra giữa học kỳ II, môn Toán và Tiếng Việt đối với lớp 4,5 vào chiều ngày 28/3/2019.

 3. Tham gia SHCM theo cụm trường.

4. Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng GV và CBQL.

5. Tổ chức bình chọn GVCN giỏi.

6. Tham gia giải Cờ vua HS cấp huyện.

7. Cho HS đăng kí học bơi hè;

III. Công tác khác:

1. Công tác kiểm tra:

 - Tiếp tục kiểm tra theo kế hoạch

2. Công tác Ứng dụng CNTT.

- Thực hiện nghiêm túc, chất lượng việc trực hòm thư.

- Tăng cường sử dụng các trang thiết bị nhằm ứng dụng tốt CNTT trong quản lý, giảng dạy và tổ chức học cho học sinh. 

3. Công tác PCGD. 

- Tiếp tục cập nhật số trẻ sinh năm 2019, theo dõi và duy trì kết quả PCGD.

4. Công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia – KĐCL:

- Thực hiện theo hướng dẫn số 2228/SGDĐT-KT&KĐCLGD ngày 10/12/2018 của Sở GDĐT Thái Nguyên.

- Xây dựng kế hoạch thực hiện công tác KĐCL và xây dựng TCQG năm học 2019-2020.

5. Công tác thư viện, thiết bị, y tế.

* Thư viện: 

- Tiếp tục duy trì thư viện tiên tiến.

- Làm tốt công tác tuyên truyền, khuyến kích học sinh tăng cường mượn sách về nhà đọc. Lấy kết quả mượn sách về nhà làm tiêu chí thi đua giữa các lớp.

* Y tế: 

- Làm tốt công tác tuyên truyền đảm bảo an ninh, an toàn cho CBGV, học sinh trong và ngoài nhà trường.

- Tiếp tục tuyên truyền để HS có ý thức giữ gìn lớp học và cảnh quan nhà trường, yêu cầu đ/c CBYT và TPT phối hợp kiểm tra vệ sinh các lớp.

*Chỉ đạo kế toán đảm bảo chế độ cho CB, GV, NV, rà soát đảm bảo cân đối thu chi trong nhà trường.

- Đ/c Tùng quyết toán các khoản thu

- Đ/c Hằng quyết toán tiền sách

*Công tác Đội.

Chỉ đạo Đoàn - Đội tổ hoạt động theo chủ điểm tự xây dựng chương chình và thực hiện theo kế hoạch của Hội đồng Đội..

*Chỉ đạo Công đoàn:

 Làm tốt công tác thăm hỏi, duy trì mối đoàn kết trong tập thể.

Thu báo cáo SKKN.

*Về lãnh đạo công tác tư tưởng chính trị:

- Giáo dục tinh thần đoàn kết nội bộ, không gây bè, kéo cánh, tránh phát ngôn không đúng lúc, đúng chỗ làm ảnh hưởng đến uy tín của tập thể. Thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa BGH; BCHCĐ; tổ chức Đội và các đoàn thể trong nhà trường. Giữ gìn an ninh trật tự, đảm bảo an toàn trong trường học; chấp hành nghiêm chỉnh luật ATGT.

- Nêu cao tinh thần trách nhiệm, có lối sống đạo đức trong sáng, lành mạnh. Quan tâm, chú trọng đến việc phát ngôn, ứng xử văn hóa nơi công sở theo đúng chuẩn mực của người thầy giáo - là tấm gương sáng cho học sinh noi theo.

- Thực hiện nghiêm túc 4 nhiệm vụ của đảng viên đặc biệt là nhiệm vụ gắn bó với nhân dân.

*. Về lãnh đạo công tác tổ chức, cán bộ:

- Phân công nhiệm vụ cho GV, nhân viên đúng người, đúng việc phù hợp với năng lực phát huy tối đa những điểm mạnh của mỗi cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Tiếp tục thực hiện phân công đảng viên trong chi bộ phụ trách các tổ khối chuyên môn, VP, các đoàn thể trong nhà trường.

- Tạo điều kiện cho cán bộ, giáo viên học tập bồi dưỡng về lý luận chính trị và đào tạo nâng chuẩn.

*. Về công tác xây dựng Đảng:

- Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong mọi hoạt động. Thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ của Đảng viên và quy định về những điều Đảng viên không được làm.

- Tổ chức sinh hoạt đảng và thu nộp Đảng phí quý 01 năm 2019 theo đúng quy định.

- Các tổ chức đoàn thể, tổ chuyên môn tích cực theo dõi phát hiện giúp đỡ các quần chúng ưu tú giới thiệu cho Đảng.

- Tiếp tục Phân công đảng viên chính thức giúp đỡ Đảng viên dự bị:

*. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh:

- Thực hiện nghiêm túc các nội dung học tập trong Quý I/2019.

- Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

- Tổ chức cho CB, ĐV, GV, NV xây dựng Kế hoạch học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2019.

          * Chi bộ thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến:

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

* Phần kết thúc:

           Chủ tọa tóm tắt ý kiến phát biểu của đảng viên và kết luận những vấn đề lớn mà chi bộ đã thảo luận, thống nhất.

            Chi bộ biểu quyết thông qua nghị quyết của chi bộ, bí thư chi bộ ghi rõ số đảng viên đồng ý: 11/11. Không đồng ý: Không;  Số có ý kiến khác: Không

            Đ/c chủ trì và thư kí vào biên bản cuộc họp.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3
Hôm qua : 40
Tháng 10 : 1.416
Năm 2020 : 11.962