Monday, 28/11/2022 - 01:03|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học La Bằng

Sinh hoạt chi bộ tháng 4

Đánh giá công tác Đảng tháng 4, Kế hoạch công tác Đảng tháng 5

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

SINH HOẠT CHI BỘ

1/ Thời gian:  10 giờ 30 phút ngày 26 tháng  04 năm 2019.

2/ Thành phần:

Tổng số: 13 đ/c, chính thức 13;  dự bị: 0.

3/ Địa điểm: Văn phòng trường tiểu học La Bằng.

4/ Nội dung:

Đánh giá công tác Đảng tháng 04 năm 2019; Triển khai công tác Đảng tháng 05 năm 2019.

5/ Tiến hành:

          * Phần mở đầu:

          - Chi bộ thực hiện việc thu nộp Đảng phí của Đảng viên hằng tháng.

          - BTCB:

          + Thông báo tình hình đảng viên của chi bộ: Số đảng viên có mặt: 13; Vắng mặt: 0; Lí do vắng: 0      .

So với tháng trước giảm 0 đảng viên.

+ Thông qua chương trình nội dung của chi bộ:

 Học tập văn bản mới.

+ Cử thư kí cuộc họp: Đ/c  Trần Thị Khang

          * Phần nội dung:

a/ Thông tin tình hình thời sự nổi bật trong nước, quốc tế và của địa phương, của đơn vị;

           b/ Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của chi bộ tháng 4/2019

I. Tư tưởng chính trị:  

- Thực hiện nghiêm túc chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, nơi cư trú. Thực hiện nghiêm túc pháp lệnh về dân số. Tham gia tích cực các cuộc ủng hộ từ thiện, các cuộc vận động, các phong trào thi đua do ngành và các tổ chức phát động.

- Tiếp tục tuyên truyền ổn định tư tưởng trong đội ngũ GV. Thực hiện nghiêm túc, đúng quy định về trang phục, tác phong, lời nói, việc làm, việc sử dụng các trang mạng xã hội trong CB, GV, NV. 

- Tiếp tục thi đua lập thành tích chào mừng ngàỳ lễ lớn 30/4; 1/5; 15/5; 19/5 và đợt thi đua thứ 4 trong năm học.

     - Tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức lương tâm nghề nghiệp và đạo đức người thầy, là tấm gương sáng cho HS noi theo. Tuyệt đối không lạm dụng trang mạng xã hội để chia sẻ tâm tư tình cảm cá nhân, các hình ảnh ăn uống, vui chơi, giải trí, ...

II. Công tác chuyên môn:

1. Kiểm tra chuyên môn, KTTD 03 đ/c.

2. Đã tổ chức kiểm tra giữa học kỳ II, môn Toán và Tiếng Việt đối với lớp 4,5 vào chiều ngày 28/3/2019.

 3. Tham gia SHCM theo cụm trường tại YL2 môn Địa lí lớp 4 (đ/c Lý và BGH).

4. Xây dựng xong kế hoạch bồi dưỡng GV và CBQL trong hè 2019.

5. Xét chọn GVCN giỏi.

6. Tham gia giải Cờ vua HS cấp huyện 2 HS (không có giải).

7. Cho HS đăng kí học bơi hè, GDKN phòng tránh đuối nước;

III. Công tác khác:

1. Công tác kiểm tra:

 - Hoàn thành kiểm tra toàn diện theo kế hoạch: 100%

2. Công tác Ứng dụng CNTT.

- Thực hiện nghiêm túc, chất lượng việc trực hòm thư.

- Tăng cường sử dụng các trang thiết bị nhằm ứng dụng tốt CNTT trong quản lý, giảng dạy và tổ chức học cho học sinh. 

3. Công tác PCGD. 

- Tiếp tục cập nhật số trẻ sinh năm 2019, theo dõi và duy trì kết quả PCGD.

4. Công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia – KĐCL:

- Thực hiện theo hướng dẫn số 2228/SGDĐT-KT&KĐCLGD ngày 10/12/2018 của Sở GDĐT Thái Nguyên.

- Xây dựng kế hoạch thực hiện công tác KĐCL và xây dựng TCQG năm học 2019-2020.

5. Công tác thư viện, thiết bị, y tế.

* Thư viện: 

- Tiếp tục duy trì thư viện tiên tiến.

- Làm tốt công tác tuyên truyền, khuyến kích học sinh tăng cường mượn sách về nhà đọc. Lấy kết quả mượn sách về nhà làm tiêu chí thi đua giữa các lớp.

* Y tế: 

- Làm tốt công tác tuyên truyền đảm bảo an ninh, an toàn cho CBGV, học sinh trong và ngoài nhà trường.

- Tiếp tục tuyên truyền để HS có ý thức giữ gìn lớp học và cảnh quan nhà trường, đ/c CBYT và TPT phối hợp kiểm tra vệ sinh các lớp còn hạn chế.

*Chỉ đạo kế toán đảm bảo chế độ cho CB, GV, NV, rà soát đảm bảo cân đối thu chi trong nhà trường.

Yêu cầu 2 đ/c (Tùng, Hằng) thực hiện QT xong chậm nhất trong tuần 33.

*Công tác Đội.

Đoàn - Đội tổ hoạt động theo chủ điểm tự xây dựng chương chình và thực hiện theo kế hoạch của Hội đồng Đội.

*Chỉ đạo Công đoàn:

 Làm tốt công tác thăm hỏi, duy trì mối đoàn kết trong tập thể.

Thu hồ sơ SKKN.

C/ Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ của chi bộ tháng 5/2019

I. Tư tưởng chính trị:  

- Thực hiện nghiêm túc chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, nơi cư trú. Thực hiện nghiêm túc pháp lệnh về dân số. Tham gia tích cực các cuộc ủng hộ từ thiện, các cuộc vận động, các phong trào thi đua do ngành và các tổ chức phát động.

- Tiếp tục tuyên truyền ổn định tư tưởng trong đội ngũ GV. Thực hiện nghiêm túc, đúng quy định về trang phục, tác phong, lời nói, việc làm, việc sử dụng các trang mạng xã hội trong CB, GV, NV. 

- Thi đua lập thành tích chào mừng ngàỳ lễ lớn 30/4; 1/5; 15/5; 19/5 và đợt thi đua thứ 4 trong năm học.

- Thực hiện nghiêm túc việc đánh giá, bình xét thi đua cuối năm học đối với các danh hiệu thi đua của cá nhân và tập thể.

     - Tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức lương tâm nghề nghiệp và đạo đức người thầy, là tấm gương sáng cho HS noi theo. Tuyệt đối không lạm dụng trang mạng xã hội để chia sẻ tâm tư tình cảm cá nhân, các hình ảnh ăn uống, vui chơi, giải trí, ...

          - Học tập quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết, kết luận, quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII.

II. Công tác chuyên môn:

1. Chỉ đạo thực hiện giảng dạy hoàn thành chương trình năm học, tổ chức tốt công tác ôn tập, hỗ trợ cho học sinh trước khi kết thúc năm học.

2. Chỉ đạo tổ chức ra đề, kiểm tra định kì cuối học kì 2 (cuối năm), tổng hợp, báo cáo kết quả một cách nghiêm túc, đúng quy định. Phối hợp tốt với cấp THCS trong việc tổ chức nghiêm thu, bàn giao học sinh hoàn thành chương trình tiểu học lên lớp 6bàn giao học sinh về hè.

3. Thực hiện nghiêm túc các quy định trong việc hoàn thiện hồ sơ học sinh (sổ theo dõi, học bạ); xét khen thưởng cuối năm cho HS đảm bảo thực chất, đúng quy định tại Thông tư 22 và Thông tư 30, có tác dụng giáo dục đối với học sinh.

4. Chỉ đạo tổ chức kiểm tra TCRLTT tại đơn vị.

5. Tham dự hội thảo cho giáo viên tiếng Anh (lần 2) tại cụm 5.

6. Chỉ đạo tiếp tục triển khai dạy bơi cho học sinh; tổ chức khảo sát, báo cáo số liệu học sinh đã biết bơi khi kết thúc năm học 2018-2019.

7. Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo cuối năm theo đúng quy định về số liệu, nội dung, thời gian đối với mỗi loại báo cáo.

8. Chỉ đạo tổ chức lế tổng kết năm học 2018-2019 trang trọng, vui tươi và thực hiện tuần lễ tặng sách tại các đơn vị trong ngày tổng kết năm học để xây dựng tủ sách dùng chung.

9. Làm tốt công tác lựa chọn, bồi dưỡng chuyên môn cho GV chuẩn bị cho thực hiện chương trình GDPT mới.

10. Chỉ đạo bình xét, đánh giá GV, CBCC, đánh giá chuẩn NGGVTH, chuẩn Hiệu trưởng, chuẩn Phó hiệu trưởng cuối năm học V/v đánh giá, xếp loại công chức, viên chức và đánh giá, xếp loại theo Chuẩn nghề nghiệp năm học 2018-2019 nghiêm túc, công bằng, khách quan.

11. Chỉ đạo tổ chức họp PHHS V/v thực hiện quyết toán các khoản đóng góp trong các cơ sở giáo dục công lập năm học 2018-2019, kí cam kết với phụ huynh học sinh về đảm bảo an toàn cho học sinh trong dịp nghỉ hè, triển khai GDKNS như bơi lội, phòng chống tai nạn, đuối nước, phòng tránh tai nạn thương tích và xâm hi thân thể học sinh.

III. Công tác khác:

1. Công tác kiểm tra:

 - Tiếp tục kiểm tra theo kế hoạch

2. Công tác Ứng dụng CNTT.

- Thực hiện nghiêm túc, chất lượng việc trực hòm thư.

- Tăng cường sử dụng các trang thiết bị nhằm ứng dụng tốt CNTT trong quản lý, giảng dạy và tổ chức học cho học sinh. 

3. Công tác PCGD. 

- Tiếp tục cập nhật số trẻ sinh năm 2019, theo dõi và duy trì kết quả PCGD.

4. Công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia – KĐCL:

- Thực hiện theo hướng dẫn số 2228/SGDĐT-KT&KĐCLGD ngày 10/12/2018 của Sở GDĐT Thái Nguyên.

- Xây dựng kế hoạch thực hiện công tác KĐCL và xây dựng TCQG năm học 2019-2020.

- Chỉ đạo các nhóm tiếp tục bổ sung công tác KĐCL; PCGDTH duy trì trường đạt chuẩn QG mức độ 2.

- Tích cực thu thập minh chứng và phân tích dữ liệu viết báo cáo để hoàn thành công tác tự đánh giá trong hè, nộp báo cáo về PGD ngày 18/8/2019.

5. Công tác thư viện, thiết bị, y tế.

* Thư viện: 

- Tiếp tục duy trì thư viện tiên tiến.

- Tuyên truyền để PHHS chuẩn bị sách giáo khoa cho con trước thềm năm học 2019-2020.

- Làm tốt công tác tuyên truyền, khuyến kích học sinh tăng cường mượn sách về nhà đọc. Lấy kết quả mượn sách về nhà làm tiêu chí thi đua giữa các lớp.

- Chỉ đạo triển khai công tác kiểm kê kho sách, TBDH sau khi kết thúc chương trình theo quy định nộp BB kiểm kê về Tổ TH 25/5;

* Y tế: 

- Làm tốt công tác tuyên truyền đảm bảo an ninh, an toàn cho CBGV, học sinh trong và ngoài nhà trường.

- Tiếp tục tuyên truyền để HS có ý thức giữ gìn lớp học và cảnh quan nhà trường, yêu cầu đ/c CBYT và TPT phối hợp kiểm tra vệ sinh các lớp.

*Chỉ đạo kế toán đảm bảo chế độ cho CB, GV, NV, rà soát đảm bảo cân đối thu chi trong nhà trường.

- Kiểm kê tài sản, bàn giao CSVC cho bảo vệ.

- Thu hồ sơ Hỗ trợ chi phí học tập và duyệt với PGD.

  *Công tác Đội.

Chỉ đạo Đoàn - Đội tổ hoạt động theo chủ điểm tự xây dựng chương chình và thực hiện theo kế hoạch của Hội đồng Đội; tổng kết chương trình RLĐV và thanh thiếu nhi.

*Chỉ đạo Công đoàn:

 Làm tốt công tác thăm hỏi, duy trì mối đoàn kết trong tập thể.

*Về lãnh đạo công tác tư tưởng chính trị:

- Giáo dục tinh thần đoàn kết nội bộ, không gây bè, kéo cánh, tránh phát ngôn không đúng lúc, đúng chỗ làm ảnh hưởng đến uy tín của tập thể. Thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa BGH; BCHCĐ; tổ chức Đội và các đoàn thể trong nhà trường. Giữ gìn an ninh trật tự, đảm bảo an toàn trong trường học; chấp hành nghiêm chỉnh luật ATGT.

- Nêu cao tinh thần trách nhiệm, có lối sống đạo đức trong sáng, lành mạnh. Quan tâm, chú trọng đến việc phát ngôn, ứng xử văn hóa nơi công sở theo đúng chuẩn mực của người thầy giáo - là tấm gương sáng cho học sinh noi theo.

- Thực hiện nghiêm túc 4 nhiệm vụ của đảng viên đặc biệt là nhiệm vụ gắn bó với nhân dân.

*Về lãnh đạo công tác tổ chức, cán bộ:

- Phân công nhiệm vụ cho GV, nhân viên đúng người, đúng việc phù hợp với năng lực phát huy tối đa những điểm mạnh của mỗi cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Tiếp tục thực hiện phân công đảng viên trong chi bộ phụ trách các tổ khối chuyên môn, VP, các đoàn thể trong nhà trường.

- Tạo điều kiện cho cán bộ, giáo viên học tập bồi dưỡng về lý luận chính trị và đào tạo nâng chuẩn.

* Về công tác xây dựng Đảng:

- Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong mọi hoạt động. Thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ của Đảng viên và quy định về những điều Đảng viên không được làm.

- Tổ chức sinh hoạt đảng và thu nộp Đảng phí quý 01 năm 2019 theo đúng quy định.

- Các tổ chức đoàn thể, tổ chuyên môn tích cực theo dõi phát hiện giúp đỡ các quần chúng ưu tú giới thiệu cho Đảng những quần chúng có nguyện vọng và động cơ phấn đấu vào Đảng.

- Tiếp tục phân công đảng viên chính thức giúp đỡ Đảng viên dự bị: Nguyễn Thị Dung.

*Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh:

- Thực hiện nghiêm túc các nội dung học tập trong Quý II/2019.

- Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

- Tổ chức cho CB, ĐV, GV, NV xây dựng Kế hoạch học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2019.

          * Chi bộ thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến:

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

* Phần kết thúc:

           Chủ tọa tóm tắt ý kiến phát biểu của đảng viên và kết luận những vấn đề lớn mà chi bộ đã thảo luận, thống nhất.

            Chi bộ biểu quyết thông qua nghị quyết của chi bộ, bí thư chi bộ ghi rõ số đảng viên đồng ý: 13/13. Không đồng ý: Không;  Số có ý kiến khác: Không

            Đ/c chủ trì và thư kí vào biên bản cuộc họp.

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 68
Tháng 11 : 4.642
Năm 2022 : 43.837