Thursday, 29/10/2020 - 17:11|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học La Bằng

Hội nghị phụ huynh học sinh đầu năm học 2020-2021

Căn cứ Điều lệ trường Tiểu học (Ban hành kèm theo Thông tư số 41/2010/TT-BGD&ĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo);

Căn cứ thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT ngày 03 tháng 8 năm 2018 "Thông tư quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân" của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Công văn số 1849/SGDĐT-KHTC ngày 04/9/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Nguyên v/v thực hiện các khoản thu, chi trong các cơ sở giáo dục công lập năm học 2020-2021;

Thực hiện theo hướng dẫn của Phòng GDĐT về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021 đối với cấp tiểu học;

Thực hiện Kế hoạch số 131/KH-THLB ngày 12/9/2020 của trường Tiểu học La Bằng;

Sáng chủ nhật, Ngày 20/9/2020.  Trường Tiểu học La bằng tổ chức hội nghị PHHS toàn trường. Thời gian họp như sau:

           7h30: Họp chung tại Nhà thi đấu đa năng của xã La Bằng;

9h: Họp riêng tại các lớp học trường Tiểu học La Bằng.

10h00: Họp Chi hội trưởng các lớp tại văn phòng nhà trường để bầu ra Ban thường trực Hội cha mẹ HS.

* Thành phần tham dự gồm có:

- Phụ huynh học sinh từ khối 1 đến khối 5;

- CB, Giáo viên, nhân viên nhà trường.

* Nội dung hội nghị như sau:

*Phần I.

* Hiệu trưởng triển khai:

  • Đánh giá kết quả năm học 2019-2020;
  • Thông qua một số nội dung công tác chính trong năm học 2020-2021;
  • Thông qua biên chế đội ngũ giáo viên, học sinh; công tác xây dựng CSVC của nhà trường năm học 2020-2021;
  •  Triển khai công tác bảo hiểm học sinh;

* Đ/c Kế toán triển khai Kế hoạch vận động tài trợ

* Đại diện CMHS:

- Báo cáo thu chi các loại quỹ do CMHS đóng góp.

- Báo cáo tổng kết hoạt động của hội và quyết toán các khoản quỹ do hội quản lý năm 2019-2020.

- Dự thảo phương hướng hoạt động của hội và Dự kiến các khoản thu của hội phụ huynh học sinh năm học 2020-2021.

-  Thông qua các khoản dự kiến thu - chi thoả thuận, tự nguyện, thu hộ, chi hộ năm học 2020-2021:

*Thảo luận và phát biêu ý kiến

*Hiệu trưởng giải đáp các ý kiến

* Đại biểu xã phát biểu

* PHHS khối 1 thảo luận chung tại hội trường

Phần II.

A. PHỤ HUYNH VỀ HỌP TẠI CÁC LỚP

- Giáo viên chủ nhiệm lớp báo cáo chất lượng, hoạt động, đặc điểm tình hình,  một số quy định và yêu cầu  cụ thể của lớp.

- Triển khai công tác bảo hiểm học sinh.

- Triển khai các khoản thu theo quy định, thu hộ, chi hộ và thỏa thuận.

- PHHS thảo luận và phát biểu ý kiến.

- Bầu Chi hội trưởng các lớp.

B. HỌP CHI HỘI TRƯỞNG CÁC LỚP:

Hiệu trưởng tổng hợp và báo cáo các ý kiến từ các lớp.

Bầu Ban đại diện cha mẹ HS và ra mắt sau đó thông qua kế hoạch hoạt động của Hội.

Sau đây là một số hình ảnh:

 

 

 

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 15
Hôm qua : 106
Tháng 10 : 1.361
Năm 2020 : 11.907